130 آگهی

خرید خودرو مزدا 3 (مونتاژ)

کارکرد بر حسب هزار کیلومتر
چهار رقمی، شمسی یا میلادی
قیمت بر حسب میلیون تومان
 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  اصفهان

  مشکی، بدون رنگ، ^^اتو آبتین^^ بسیار تمیز/درحد صفر/سند کمپانی/مدتی ....

  کارکرد 40,000 کیلومتر

  آگهی سبز آبتین

  67,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389

  تهران

  نقره ای، بدون رنگ، تیپ 3/کاملا بدون رنگ/4تا لاستیک نو

  کارکرد 84,000 کیلومتر

  آگهی سبز افرا موتور (بیک زاده)

  72,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389

  تهران

  سفید، یک لکه رنگ، تیب 1

  کارکرد 55,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو تکنیک

  67,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، فنى عالى ٣مانیتور یکسال بیمه اتو گالرى شهرام ٠٩....

  کارکرد 130,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  63,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، فنی عالی یک سال بیمه اتوگالری شهرام09131184942-1

  کارکرد 120,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  64,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، فنى عالى لاستیک وبیمه خوب اتو گالرى شهرام 0913118....

  کارکرد 125,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  63,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، فنى عالى ٣مانیتور یکسال بیمه اتو گالرى شهرام ٠٩....

  کارکرد 130,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  63,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، فنى عالى ٣مانیتور یکسال بیمه اتو گالرى شهرام ٠٩....

  کارکرد 130,000 کیلومتر

  آگهی سبز اتو شهرام

  63,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389

  اصفهان

  سفید، بدون رنگ، فول تیپ 3 بدون رنگ بیمه تابرج 95/11 عکس ها مربوط ب....

  کارکرد 77,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  74,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1388

  اصفهان

  مشکی، یک لکه رنگ، """اتو شمس"""/فول تیپ 3/فنی عالی/مانیتور و دوربین/....

  کارکرد 130,000 کیلومتر

  آگهی سبز نمایشگاه اتومبیل شمس

  59,500,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1388

  تهران

  خاکستری، بدون رنگ، فول تیپ ۳_مانیتور بزرگ .دوگرم کن

  کارکرد 91,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  67,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389

  تهران

  سفید، یک لکه رنگ، تیپ ٣ دوربین عقب مانیتور بزرگ لوازم مصرفی تاز....

  کارکرد 142,000 کیلومتر

  آگهی سبز

  66,000,000 تومان

صفحه 1 [ 1 تا 12 از 130 ]