121 خودرو

خرید خودرو مزدا 3 (مونتاژ)

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389 مزدا, 3 (مونتاژ), 1389

  کارکرد 100,000

  1389

  تهران, مشکی بدون رنگ

  بدون رنگ وخط وخش/تیپ3/لاستیک کموهو90%/7ماه بیمه/فن....

  آگهی سبز

  66,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387 مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  کارکرد 111,000

  1387

  تهران, سفید دو لکه رنگ

  کارکرد 111,000 طبق گزارش کارشناسی صورت گرفته، ....

  آگهی سبز

  60,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387 مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  کارکرد 155,000

  1387

  تهران, سفید یک لکه رنگ

  مزدا 3 تیپ 3 سفید 1387 کارکرد : 155000 طبق گزارش....

  آگهی سبز

  62,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1388 مزدا, 3 (مونتاژ), 1388

  کارکرد 112,000

  1388

  تهران, سفید صدفی چند لکه رنگ

  تیپ 3 بسیار نو وسالم وکم کارکرد/ سانروف/ داخل چرم/....

  آگهی سبز

  59,900,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1386 مزدا, 3 (مونتاژ), 1386
  1386

  خوزستان, نقره ای بدون رنگ

  ماشین بدون رنگ فقط چندتا زدگی داره که بدون رنگ درس....

  آگهی سبز

  58,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387 مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  کارکرد 170,000

  1387

  تهران, سفید بدون رنگ

  بدون رنگ فنی سالم از 87تا الان تخفیف بیمه دارد مان....

  آگهی سبز

  64,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387 مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  کارکرد 130,000

  1387

  تهران, مشکی یک لکه رنگ

  اقساطی، ماشین تیپ ٣، فنی سالم،انتخاب شرایط اقساط با مشتری

  آگهی سبز

  اقساطى

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1388 مزدا, 3 (مونتاژ), 1388

  کارکرد 80,000

  1388

  تهران, مشکی کامل رنگ

  فنی و بدنه بسیار خوب

  آگهی سبز

  56,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389 مزدا, 3 (مونتاژ), 1389
  1389

  تهران, سفید بدون رنگ

  فول تیپ٣،بدونه تصادف و خط،کاملل سالم،مانیتور ،لاست....

  آگهی سبز اتو گالری اسدیان (افشین نو)

  74,500,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1387 مزدا, 3 (مونتاژ), 1387

  کارکرد 140,000

  1387

  اصفهان, سرمه ای بدون رنگ

  آگهی سبز اتو شهرام

  62,000,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1389 مزدا, 3 (مونتاژ), 1389

  کارکرد 120,000

  1389

  تهران, سفید بدون رنگ

  مزدا تیپ٣ اتاق قدیم بی رنگ بی خط و خش، قبمت مقطوع ....

  آگهی سبز

  71,500,000 تومان

 • مزدا, 3 (مونتاژ), 1388 مزدا, 3 (مونتاژ), 1388

  کارکرد 151,000

  1388

  تهران, سرمه ای بدون رنگ

  خط و خش رارد-بدون تصادف-هفت سال تخفیف بیمه-تیپ 3-س....

  آگهی سبز

  62,000,000 تومان