233 خودرو

خرید خودرو تیبا صندوق دار

 • تیبا, صندوق دار, 1393 تیبا, صندوق دار, 1393

  کارکرد 21,000

  1393

  بوشهر, مشکی بدون رنگ

  بدون رنگ شدگی بیمه ۷ ماه قیمت مقطوع

  آگهی سبز

  20,000,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1392 تیبا, صندوق دار, 1392

  کارکرد 3,400

  1392

  مازندران, سفید بدون رنگ

  در حد صفر دو ایربگ و... بیمه بدنه و شخص ثالث ده ما....

  آگهی سبز

  21,000,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اقساطی، کلیه امور داخل نمایندگی انجام می شود

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  حواله

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اقساطی، پیش پرداخت 14/200/000 تومان و الباقی طی 3 فقره چک ....

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید صدفی بدون رنگ

  اقساطی، تیبا sx ^^ دوگـــانه ســوز کارخانه ^^ فول کارتکس -....

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید صدفی بدون رنگ

  اقساطی، تیبا sx ^^ دوگـــانه ســوز کارخانه ^^ فول کارتکس -....

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اقساطی، تیبا فول کارتکس <<-- ^هیدرولیک+دو ایربگ+ترمز ABS....

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اقساطی، تیبا فول کارتکس <<-- ^هیدرولیک+دو ایربگ+ترمز ABS ....

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اقساطی، الیت خودرو .تحویل فوری وبدون ضامن سند به نام خریدا....

  آگهی سبز الیت خودرو

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  ساده و سفارش مدیران,مولتی پلکس پکیج اول : ( دوربین....

  آگهی سبز کارا خودرو

  25,400,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید صدفی بدون رنگ

  اقساطی، تیبا SX فول-^^^پایه گاز سوز کارخانه ^^^ بدون بهره ....

  آگهی سبز

  اقساطى

 • تیبا, صندوق دار, 1395 تیبا, صندوق دار, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران, سفید بدون رنگ

  اقساطی، تیبا SX فول-^^^پایه گاز سوز کارخانه ^^^ کارتکس -->....

  آگهی سبز

  اقساطى