مینی ‏کوپر

دیدگاه

بازگشت مینی به ایران آن هم از سوی شرکتی که بانی عرضه ب‌ام‌و در ایران بود، اتفاقی مهم به شمار می‌رفت چراکه از نظر ماهیتی نیز مینی زیرمجموعه‌ای از کمپانی ب‌ام‌و است. لوکس-اسپرت انگلیسی الاصلِ آلمانی‌تبار، خریداران ویژه‌ای را به سوی خودش می‌کشد. طبیعی است که خریدار این خودرو نسبت به افراد دیگر جسورتر و ماجراجوتر است. مینی سابقه درخشانی در بازار ایران و خاطره خوبی در ذهن اهالی این سرزمین دارد. یکی از فانتزی‌ترین و در عین حال مهندسی‌ترین اسپرت‌های دنیا که از یک‌سو آنقدر اسپرت است که از سوی حرفه‌ای‌ها برگزیده می‌شود و از سوی دیگر آنقدر مطمئن و سربه‌زیر که توسط خانواده‌ها انتخاب می‌شود. در سال‌های دور مینی کوپر به دلیل ابعاد ریزاندامش چندان باب میل بازارهای آسیایی نبود؛ اما اکنون نسخه‌های نسل سوم آن به لطف تغییر در طول، عرض و ارتفاع می‌توانند پاسخگوی خانواده‌های سخت‌گیر هم باشند. مینی کوپر در مدل 2018 به کشورمان آمد و در دو تیپ استاندارد و کوپرS فروخته شد که البته آپشن‌های مهمش مثل هداپ، پدال شیفتر، رینگ دو رنگ، پدال شیفتر و کیت بدنه جان کوپر ورکز (JCW) فقط برای کوپرS آن قابل سفارش بود.

ادامه...