4 خودرو

خرید خودرو بسترن B50

 • بسترن, B50, 1393 بسترن, B50, 1393

  کارکرد 45,000

  1393

  تهران، دیباجی جنوبی ،خاکستری ، یک لکه رنگ

  بسترن B50 بیمه تا اسفند فنی سالم بدون تصادف 091213....

  آگهی سبز نمایندگی دیار خودرو کد 2122

  60,000,000تومان

 • بسترن, B50, 1393 بسترن, B50, 1393

  کارکرد 68,000

  1393

  اصفهان، امام خمینی ،خاکستری ، بدون رنگ

  *اتوگالری سناتور * فنی بدنه سالم

  آگهی سبز اتو گالری سناتور

  58,000,000تومان

 • بسترن, B50, 1393 بسترن, B50, 1393

  کارکرد 50,000

  1393

  اصفهان، خیابان شیخ بهایی ،سفید ، بدون رنگ

  درجه یک فنی سالم بیمه تا برج4

  آگهی سبز اتو گالری قصر

  57,500,000تومان

 • بسترن, B50, 1394 بسترن, B50, 1394
  1394

  تهران، سعادت آباد ،سربی ، بدون رنگ

  فنی سالم . بدون رنگ . داخل کرم . فوری فروشی

  63,000,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد