1 خودرو

خرید خودرو ب ام و کرمانشاه

 • ب ام و, 523i, 2009 ب ام و, 523i, 2009

  کارکرد 130,000

  2009

  کرمانشاه، ،سفید ، دو لکه رنگ

  ترخیص ٢٠١١ فنی سالم کم کار قیمت 144 میلیون

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد