3 خودرو

خرید خودرو چری ویانا

 • چری, ویانا, 1391

  کارکرد 60,000

  1391

  اصفهان، امام خمینی ،قهوه ای ، بدون رنگ

  * اتو گالری سناتور *

  آگهی سبز اتو گالری سناتور

  20,500,000 تومان

 • چری, ویانا, 1390

  کارکرد 750,000

  1390

  تهران، ازگل ،سفید ، گلگیر رنگ

  بیمه تا ابان

  آگهی سبز

  18,000,000 تومان

 • چری, ویانا, 1389

  کارکرد 95,000

  1389

  اصفهان، خ - جی ،قهوه ای ، بدون رنگ

  6 سال تخفیف بیمه - تا برج آبانماه بیمه دارد. بدو....

  17,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد