هیوندای، وراکروز (ix55)

2012 اتوماتیک
دیروز
آمل / هراز
3,200,000,000
150,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
مشکی
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

ماشین در حد بدون نقطه مشکی تو مشکی فنی و بدنه به شرط

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.