مزدا، 3

2015 اتوماتیک
6 ساعت پیش
تبریز
توافقی
170,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
سفید صدفی
داخل مشکی
یک لکه رنگ
توضیحات

موتور ۲۰۰۰-گلگیر سمت شاگرد رنگ دارد اندازه ۵cm-کاپوت جلو استوک عوض-تردد تا یک سال و نیم دارد-فنی سالم

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.