ب ام و، X3

2007 25
دیروز
تهران / پارک وي
توافقی
231,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
مشکی
داخل کرم
یک لکه رنگ
پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.