4
 • جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی
جیپ، چروکی 2015

توافقی

 • تبریز، دروازه تهران
 • 27,000 کیلومتر
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • مشکی، داخل مشکی
 • یک لکه رنگ

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت خودرو اطمینان حاصل نمایید

گزارش اشكال آگهی

جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی
 • جیپ، چروکی