پژو، 206

1382 تیپ 2
1403/2/29
سرخس
170,000,000
کارکرد

کارکرده

نوع سوخت

بنزینی

گیربکس

دنده ای

وضعیت بدنه

دور رنگ

رنگ بدنه

آلبالویی

رنگ داخلی

داخل مشکی

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.