جیپ، چروکی

2015 اتوماتیک
3 روز پیش
تبریز / دروازه تهران
توافقی
دنیای خودرو تبریز، دروازه تهران، نرسیده به هتل مرمر، روبروی خیابان امیرکبیر
دنیای خودرو
25,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
مشکی
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

سفارش دبی .- در حد صفر

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.