پژو، 206 SD

1396 V8
1401/12/28
تهران / پاسداران
465,000,000
61,000 کیلومتر
بنزینی
دنده ای
نقره ای
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

۴ تکه خیلی کوچک تو رفتگی ( متاسفانه احتمالا موتوری به ماشین زده و در رفته ) ماشین تاحالا هیچ تصادفی نداشته.

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.