4
 • سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون
سانگ یانگ، اکتیون 2013

توافقی

 • اصفهان، خیابان امام خمینی
 • 180,000 کیلومتر
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • خاکستری، داخل مشکی
 • گلگیر رنگ
توضیحات
1گلگیر جلو رنگ

پیش از انجام معامله و پرداخت هرگونه وجه از صحت خودرو اطمینان حاصل نمایید

گزارش اشكال آگهی
حجم موتور: 2.3 لیتر
پیشرانه: 4 سیلندر
شتاب: 12.2 ثانیه
مصرف ترکیبی: 11.3 لیتر در صد کیلومتر

سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون
 • سانگ یانگ، اکتیون