تویوتا، پرادو چهار در

2008 6 سیلندر
دیروز
بابل / خیابان شیخ طبرسی
5,500,000,000
143,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
نقره ای
داخل کرم
بدون رنگ
توضیحات

سند تک برگ فلاپ بی رنگ زاپاس استفاده نشده فول با تنظیم ارتفاع کارکرد به شرط نمایندگی قیمت مقطوع می باشد

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.