فاو، ون سیبا

1401 دنده ای
6 ساعت پیش
بافت
پیش پرداخت 1,500,000,000
ماهانه 35,000,000
36 قسط، تحویل 120 روزه
کارکرد صفر
بنزینی
دنده ای
سفید
داخل مشکی
بدون رنگ
پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.