کارا، تک کابین

1401 2 لیتر
1401/11/11
گرگان / گرگان
480,000,000
مجموعه نمایندگی های محمد جلالی گرگان، بلوار جرجان، روبروی جرجان 10
مجموعه نمایندگی های محمد جلالی
140,000 کیلومتر
بنزینی
دنده ای
سفید
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

مجموعه نمایندگی های محمد جلالی

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.