پژو، پارس

1399 XU7
1401/12/28
تهران / تهرانپارس غربی
توافقی
50,000 کیلومتر
بنزینی
دنده ای
سفید
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

کم کارکرد در حد صفر ۵۰ هزار تا

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.