اپل، کورسا

1994 دنده ای
17 ساعت پیش
مشهد / بولوار سجاد
135,000,000
511,111 کیلومتر
بنزینی
دنده ای
قرمز
داخل خاکستری
کاپوت رنگ
توضیحات

موتور تازه تعمیر و فاقد روغن سوزی. بدلیل سقوطِ سنگِ نمای ساختمان بر روی کاپوت مجبور به رنگِ آن شده ام.

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.