کی ام سی، K7

1401 اتوماتیک
دیروز
تهران / فرمانیه
2,350,000,000
کارکرد صفر
بنزینی
اتوماتیک
مشکی
داخل مشکی
بدون رنگ
پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.