آئودی، A6

2016 اتوماتیک
دیروز
تبریز / دروازه تهران
توافقی
دنیای خودرو تبریز، دروازه تهران، نرسیده به هتل مرمر، روبروی خیابان امیرکبیر
دنیای خودرو
38,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
سرمه ای
داخل قهوه ای
بدون رنگ
پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.