چری، تیگو 7

1401 IE
6 روز پیش
قزوین
1,495,000,000
کارکرد صفر
بنزینی
اتوماتیک
مشکی
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

سند آزاد و قابل انتقال ، کلیه مدارک تکمیل

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.