سمند، LX

1399 EF7 دوگانه سوز
دیروز
کلاله
385,000,000
60,000 کیلومتر
دوگانه سوز
دنده ای
سفید
داخل کرم
بدون رنگ
توضیحات

دوگانه دست ،فنی عالی ،شاسی سالم و پلمپ ،بی رنگ ،بی خط و خش،کارمندی

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.