تویوتا، لندکروز چهار در

2010 6 سیلندر 4.0
1401/12/20
تهران / اندرزگو
توافقی
رایمون موتور تهران شریعتی، ابتدای بلوار صبا(اندرزگو)، پلاک 177
رایمون موتور
40,000 کیلومتر
بنزینی
اتوماتیک
سفید
داخل کرم
بدون رنگ
توضیحات

فول کامل ۴۰ کار واقعی به شرط بدون نقطه سند تک برگ

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.