جک، S5

1396 2.0 لیتر دنده ای
1401/12/28
تهران / هروی
990,000,000
130,000 کیلومتر
بنزینی
دنده ای
سفید
داخل مشکی
بدون رنگ
پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.