169 خودرو

خرید خودرو هیوندای النترا 2000

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ایرانیان پارسا

  74,500,000 پیش
  8,200,000 ماهانه

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، نیاوران ،مشکی ، بدون رنگ

  ______((( علی خسروانی شعبه نیاوران )))_____النت....

  آگهی سبز اتو خسروانی (نیاوران)

  148,000,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، نیاوران ،سفید ، بدون رنگ

  ______((( علی خسروانی شعبه نیاوران )))_____النت....

  آگهی سبز اتو خسروانی (نیاوران)

  148,000,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، نیاوران ،سفید ، بدون رنگ

  ______((( علی خسروانی شعبه نیاوران )))_____النت....

  آگهی سبز اتو خسروانی (نیاوران)

  148,000,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، عباس آباد ،سفید ، بدون رنگ

  ******** مانیتور بزرگ با رادار جانبی******** سانرو....

  آگهی سبز جهان خودرو قائم (نمایشگاه)

  135,000,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، بهارشیراز ،سفید ، بدون رنگ

  **فولترین النترا *** لطفعلی**فیس لیفت-***مموری صند....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی لطفعلی خودرو پارسیان

  143,500,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، بهارشیراز ،سفید ، بدون رنگ

  **فولترین النترا *** لطفعلی**فیس لیفت-***مموری صند....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی لطفعلی خودرو پارسیان

  143,500,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، بهارشیراز ،سفید ، بدون رنگ

  **فولترین النترا *** لطفعلی**فیس لیفت-***مموری صند....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی لطفعلی خودرو پارسیان

  143,500,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شهرک غرب ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  صفر خشک اماده پلاک فول با گارانتی /سانروف/فرمان 3 ....

  آگهی سبز اتو شجاعی

  تماس بگيريد

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، عباس آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  ******** مانیتور بزرگ با رادار جانبی******** سانرو....

  آگهی سبز جهان خودرو قائم (نمایشگاه)

  146,000,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، هنگام ،مشکی ، بدون رنگ

  ((( نقد و اقساط )))بدون ضامن/ سند به نام خریدار/ ت....

  آگهی سبز

  145,000,000تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، هنگام ،سفید ، بدون رنگ

  ((( نقد و اقساط ))) بدون ضامن/سند به نام خریدار/ت....

  آگهی سبز

  145,000,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ