78 خودرو

خرید خودرو هیوندای النترا 2000

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  پلاک شده نیمه فول مانیتور بزرگ رادار ٢ ایربگ با گا....

  آگهی سبز

  139,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  پلاک شده نیمه فول مانیتور بزرگ رادار ٢ ایربگ با گا....

  آگهی سبز

  139,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، صادقيه ،سفید ، بدون رنگ

  نیمه فول مانیتور بزرگ رادار ٢ ایربگ با گارانتی

  آگهی سبز

  139,400,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، اپادانا ،سفید ، بدون رنگ

  فول پلاک شده 5 گرم 2 سرد رادار سان روف مانیتور بزر....

  آگهی سبز

  151,500,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  گارانتی اطلس خودرو {2ساله}فولترین مدل النترا فول ا....

  آگهی سبز

  151,800,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،مشکی ، بدون رنگ

  فول سفارش اروپا ، یورو5 ,گارانتی آسان موتور ، رادا....

  آگهی سبز

  155,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،خاکستری ، بدون رنگ

  فول سفارش اروپا یورو6 ، گارانتی آسان موتور ، 5 گرم....

  آگهی سبز

  155,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی ،سفید ، بدون رنگ

  پلاک شده گارانتی آسان موتور/نیوفیس/ 5 گرم 2سرد/ایر....

  آگهی سبز

  150,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  فول کامل ( پلاک شده ) با گارانتی شرکت آسان موتور ....

  آگهی سبز

  149,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، مطهری ،مشکی ، بدون رنگ

  فول کامل ( پلاک شده ) با گارانتی شرکت آسان موتور ....

  آگهی سبز

  149,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،مشکی ، بدون رنگ

  گارانتی شرکت/ فولترین آپشن/ موتور ٢٠٠٠/ سفارش اروپ....

  آگهی سبز

  153,000,000 تومان

 • هیوندای, النترا 2000, 2017 هیوندای, النترا 2000, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  گارانتی شرکت/ فولترین آپشن/موتور 2000/ سفارش اروپا....

  آگهی سبز

  153,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ