26 خودرو

خرید خودرو جک کارتکس

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،نقره ای ، بدون رنگ

  ///// 2.500.000 تومان تخفیف ویژه ///// تحویل مه....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  68,000,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  ///// 2.500.000 تومان تخفیف ویژه ///// تحویل مه....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  68,000,000 تومان

 • جک, S5 دنده ای, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  40,500,000 پیش
  2,107,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  22,165,000 پیش
  1,544,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  53,500,000 پیش
  1,616,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  36,500,000 پیش
  1,848,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  48,500,000 پیش
  1,856,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  32,100,000 پیش
  2,048,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  ///// 4/800/000 تومان تخفیف ویژه ///// مبلغ 200....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  96,850,000 تومان

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  43,500,000 پیش
  2,056,000 ماهانه

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،قرمز ، بدون رنگ

  ///// 2.500.000 تومان تخفیف ویژه ///// تحویل مهر آ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  67,500,000 تومان

 • جک, S5 دنده ای, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،خاکستری ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  32,100,000 پیش
  2,048,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ