4 خودرو

خرید خودرو جک مازندران

 • جک, جی 5 - 1.8, 1395

  کارکرد 33,000

  1395

  مازندران، ،سفید ، بدون رنگ

  چند خط وخش روی سپهر دارد

  آگهی سبز

  54,000,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.5, 1393

  کارکرد 24,000

  1393

  مازندران، ،سفید ، بدون رنگ

  40,500,000 تومان

 • جک, S5 دنده ای, 1395

  کارکرد 10,000

  1395

  مازندران، ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه تا برج 3 در حد صفر

  77,500,000 تومان

 • جک, S5 دنده ای, 1395

  کارکرد 21,000

  1395

  مازندران، شاهی ،مشکی ، بدون رنگ

  بیمه بدنه کامل بیمه ثالث 7 ماه

  79,500,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد