180 خودرو

خرید خودرو جک جی 5 - 1.8

 • جک, جی 5 - 1.8, 1393 جک, جی 5 - 1.8, 1393

  کارکرد 89,000

  1393

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  سند دست اول کروز کنترل فابریک بدون رنگ و تصادف ....

  آگهی سبز

  49,000,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.8, 1394 جک, جی 5 - 1.8, 1394

  کارکرد 90,000

  1394

  بوشهر، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  50,000,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.8, 1394 جک, جی 5 - 1.8, 1394

  کارکرد 11,000

  1394

  تهران، فرمانیه ،سفید ، بدون رنگ

  جک مدل 1394 بدون کوچکترین تصادف ورنگ شدگی و خط وخش....

  آگهی سبز

  56,000,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  25,160,000 پیش
  1,428,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  22,500,000 پیش
  1,400,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  1396

  تهران، آزادی ،دلفینی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  25,160,000 پیش
  1,427,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1734 (میرزایی)

  22,300,000 پیش
  1,400,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  22,015,000 پیش
  1,544,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1394 جک, جی 5 - 1.8, 1394

  کارکرد 27,000

  1394

  تهران، سهروردی شمالی ،سفید صدفی ، یک لکه رنگ

  جک اتومات j5 سند دست اول یک سال بیمه تمام تخفیف کا....

  آگهی سبز

  53,500,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1734 (میرزایی)

  22,300,000 پیش
  1,400,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، خ آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  28,305,000 پیش
  1,312,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396 جک, جی 5 - 1.8, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1734 (میرزایی)

  28,305,000 پیش
  13,120,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ