516 خودرو

خرید خودرو جک

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،مشکی ، بدون رنگ

  پیش فروش جک S3 اتوماتیک. پیش پرداخت 35 میلیون ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  71,900,000 تومان

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،خاکستری ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  32,100,000 پیش
  2,048,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1394

  کارکرد 36,000

  1394

  اصفهان، ،آبی ، بدون رنگ

  محل بازدید کاشان .بدون رنگ .بدون صافکاری .بدون خط ....

  آگهی سبز

  52,500,000 تومان

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،قهوه ای ، بدون رنگ

  قیمت مصوب ٩٦/٩٥٠/٠٠٠ >دو مرحله ای< پیش پرداخت ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  94,000,000 تومان

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  قیمت مصوب ٩٦/٩٥٠/٠٠٠ >دو مرحله ای< پیش پرداخت ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  94,000,000 تومان

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  38,000,000 پیش
  1,630,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  49,900,000 پیش
  1,200,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  29,500,000 پیش
  1,970,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  29,500,000 پیش
  1,970,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  38,000,000 پیش
  1,630,000 ماهانه

 • جک, S5 دنده ای, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  29,500,000 پیش
  1,970,000 ماهانه

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  71/900/000 قیمت مصوب 2/500/000 تخفیف ویژه نمایندگ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان