490 خودرو

خرید خودرو جک

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  50,000,000 پیش
  2,340,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  50,000,000 پیش
  1,770,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ایرانیان پارسا

  50,000,000 پیش
  5,520,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  50,000,000 پیش
  1,770,000 ماهانه

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، روبروی باغ فیض ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  45,000,000 پیش
  3,720,000 ماهانه

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  حواله

  1396

  تهران، آزادی ،آلبالویی ، بدون رنگ

  ////// 2.000.000 تخفیف ویژه ////// پیش فروش دومر....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  71,900,000 تومان

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،قهوه ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  50,000,000 پیش
  2,340,000 ماهانه

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  جک اس ٣ قیمت مصوب ٧١/٩٠٠/٠٠٠ پیش پرداخت ٣٥/٠....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  71,900,000 تومان

 • جک, S5 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  50,000,000 پیش
  4,210,000 ماهانه

 • جک, جی 5 - 1.8, 1393

  کارکرد 25,000

  1393

  اصفهان، امام خمینی ،سفید ، بدون رنگ

  با سلام خودرو با 3مانیتور اضافه تک برگ سند کارکرد ....

  آگهی سبز

  51,500,000 تومان

 • جک, جی 5 - 1.8, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،قهوه ای ، بدون رنگ

  کارتکس // پرداخت وجه پس از رویت خودرو در نمایندگ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  65,000,000 تومان

 • جک, S3 اتوماتیک, 1396

  حواله

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  ////// 2.000.000 تخفیف ویژه ////// پیش فروش دومر....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  71,900,000 تومان