1 خودرو

خرید خودرو جیپ رنه گید

 • جیپ, رنه گید, 1978 جیپ, رنه گید, 1978

  کارکرد 290,000

  1978

  تهران، تهرانپارس ،قرمز ، کامل رنگ

  بسیار سالم ١٥ سال خوابیده

  تماس بگيريد

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد