36 خودرو

خرید خودرو کیا سراتو 1600 (مونتاژ )

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ایت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  42,000,000 پیش
  4,443,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  42,000,000 پیش
  3,333,250 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، - ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  42,800,000 پیش
  4,443,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  42,000,000 پیش
  3,325,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، توحید ،سفید ، بدون رنگ

  پارسان خودرو (ساخت سال 2017-1396)- فروش فوری نقد ....

  آگهی سبز شرکت پارسان خودرو

  تماس بگيريد

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  38,000,000 پیش
  4,444,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  42,500,000 پیش
  4,433,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  42,500,000 پیش
  2,880,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  42,500,000 پیش
  4,433,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  38,000,000 پیش
  4,433,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، توحید ،سفید ، بدون رنگ

  پارسان خودرو (ساخت سال 2017-1396)- فروش فوری نقد ....

  آگهی سبز شرکت پارسان خودرو

  تماس بگيريد

 • کیا, سراتو 1600 (مونتاژ ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شریعتی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  42,500,000 پیش
  4,433,333 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ