231 خودرو

خرید خودرو کیا سراتو 2000 (مونتاژ)

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1395
  1395

  مازندران، ،قهوه ای ، بدون رنگ

  بیمه بدنه و ثالث تا ۱۴ دیماه ۹۶ کروز کنترل، تهویه....

  آگهی سبز

  81,000,000 تومان

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  60,500,000 پیش
  2,660,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  61,500,000 پیش
  3,325,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  61,500,000 پیش
  3,325,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ایت اله کاشانی ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  51,400,000 پیش
  4,443,333 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396
  1396

  تهران، ميدان ازادي ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  61,200,000 پیش
  26,666,600 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ایت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  59,090,000 پیش
  3,332,500 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، هنگام ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز اتو خسروانی (هنگام)

  60,700,000 پیش
  3,333,250 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  59,100,000 پیش
  3,332,500 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، قزوین ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی‌ سایپا کد1033

  59,000,000 پیش
  3,333,500 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  59,100,000 پیش
  3,325,000 ماهانه

 • کیا, سراتو 2000 (مونتاژ), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  60,000,000 پیش
  3,325,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ