118 خودرو

خرید خودرو لکسوس NX200T

 • لکسوس, NX200T, 2016 لکسوس, NX200T, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،تیتانیوم ، بدون رنگ

  فول Fاسپورت توربو شارژ /7کلید/فول ایربگ+ایربگ زانو....

  آگهی سبز

  347,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  تحویل آنى/Fاسپورت عمانى/داخل مشکى/با گارانتى ایرتو....

  آگهی سبز

  395,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،تیتانیوم ، بدون رنگ

  تحویل فورى /آماده با پلاک/فولترین عمانى/باگارانتى/....

  آگهی سبز

  400,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2016 لکسوس, NX200T, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،مشکی ، بدون رنگ

  تحویل فورى /Fاسپورت /توربو شارژ /7کلید/فول ایربگ+ا....

  آگهی سبز

  346,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  بوشهر، ولیعصر ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آماده پلاک/گارانتی ایر تویا/F SPORT/سفارش عمان/7 ک....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی حمزه ئیان

  393,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  بوشهر، ولیعصر ،تیتانیوم ، بدون رنگ

  آماده پلاک/گارانتی ایر تویا/F SPORT/سفارش عمان/7 ک....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی حمزه ئیان

  399,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  بوشهر، ولیعصر ،مشکی ، بدون رنگ

  آماده پلاک/گارانتی ایر تویا/F SPORT/سفارش عمان/7 ک....

  آگهی سبز شرکت بازرگانی حمزه ئیان

  393,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فورى/فول Fاسپورت توربو شارژ /7کلید/فول ایربگ....

  آگهی سبز

  370,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2017 لکسوس, NX200T, 2017

  کارکرد صفر

  2017

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،مشکی ، بدون رنگ

  تحویل فورى/فول Fاسپورت توربو شارژ /7کلید/فول ایربگ....

  آگهی سبز

  370,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2016 لکسوس, NX200T, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  تحویل 5روزه/Fاسپورت عمانى/داخل مشکى/با گارانتى ایر....

  آگهی سبز

  370,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2016 لکسوس, NX200T, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، شریعتی تقاطع ظفر ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  تحویل4روزه / فولترین /Fاسپورت/سفارش عمان/توربو شار....

  آگهی سبز

  370,000,000 تومان

 • لکسوس, NX200T, 2016 لکسوس, NX200T, 2016

  کارکرد صفر

  2016

  تهران، ،مشکی ، بدون رنگ

  فول کامل ٨ کلید-٣ گرمکن-دفلاک-مارک لونسون-هداپ-٤ ر....

  آگهی سبز تکران خودرو

  355,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ