78 خودرو

خرید خودرو لیفان X50 اتوماتیک

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1395
  1395

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  25,050,000 پیش
  1,129,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  15,150,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،مشکی ، بدون رنگ

  تحویل آبان/آذر/ دی / نمایندگی 1734 میرزایی/ با 20%....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1734 (میرزایی)

  56,150,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1395
  1395

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  15,050,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، خیابان فرجام ،سفید ، بدون رنگ

  # 1500000 تومان تخفیف و3 سال گارانتی - قیمت مصوب 5....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1760

  53,250,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  20/000/000 پیش پرداخت / 1/500/000 تخفیف ویژه /....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  53,000,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  20/000/000 پیش پرداخت / 1/500/000 تخفیف ویژه /....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  53,000,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  23,400,000 پیش
  993,778 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،سفید ، بدون رنگ

  20 میلیون پیش پرداخت / نمایندگی 1734 میرزایی/ گارا....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1734 (میرزایی)

  56,150,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سعادت آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه سعادت آباد)

  23,400,000 پیش
  993,778 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1395

  کارکرد صفر

  1395

  تهران، جنت آباد شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  کاردکس تحویل درب نمایندگی کرمان موتور

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1756

  50,000,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1394

  کارکرد 25,000

  1394

  تهران، پاسداران ،مشکی ، بدون رنگ

  فوری فوری فروش زیر قیمت ، لیفان x50 اتوماتیک ، مش....

  آگهی سبز

  46,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ