40 خودرو

خرید خودرو لیفان X50 اتوماتیک

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1395 لیفان, X50 اتوماتیک, 1395

  حواله

  1395

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  پیش فروش کرمان موتور 1/500/000 تومان تخفیف ویژه عی....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  تماس بگيريد

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  25,050,000 پیش
  1,329,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  حواله

  1396

  تهران، آزادی ،مشکی ، بدون رنگ

  پیش فروش کرمان موتور 1/500/000 تومان تخفیف ویژه عی....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1752

  تماس بگيريد

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،مشکی ، بدون رنگ

  20/000/000 پیش پرداخت / 1/500/000 تخفیف ویژه /....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1751 (مرادی)

  53,000,000تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  20/000/000 پیش پرداخت / 1/500/000 تخفیف ویژه /....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1751 (مرادی)

  53,000,000تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1394 لیفان, X50 اتوماتیک, 1394

  کارکرد 40,000

  1394

  تهران، یافت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه تا96/8 بیمه بدنه ازاول تخفیف بیمه فنی سالم....

  آگهی سبز

  42,000,000تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه فرجام)

  23,400,000 پیش
  993,778 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سعادت آباد ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز ساره خودرو (شعبه سعادت آباد)

  23,400,000 پیش
  993,778 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1395 لیفان, X50 اتوماتیک, 1395

  کارکرد 26,000

  1395

  تهران، شهرک غرب ،سفید ، بدون رنگ

  بسیار سالم و سلامت

  آگهی سبز اتو گالری چهلستون

  48,000,000تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  البرز، گوهر دشت ،سفید ، بدون رنگ

  قیمت 56.050.000

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1407

  تماس بگيريد

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد 3,500

  1396

  تهران، تهرانپارس ،سفید ، بدون رنگ

  ماشین مدل 94 میباشد که مهر ماه سال 95 تازه پلاک شد....

  آگهی سبز

  49,000,000تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396 لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جنت آباد شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  1,500,000 تخفیف شرکت کرمان موتور تحویل مهر , آبان ....

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور 1756

  53,000,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ