76 خودرو

خرید خودرو لیفان X50 اتوماتیک

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396
  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1752

  15,150,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  15,150,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جنت آباد شمالی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1756

  25,150,000 پیش
  1,129,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، جنت آباد شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1756

  15,150,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1394

  کارکرد 57,000

  1394

  تهران، اشرفی اصفهانی ،قهوه ای ، بدون رنگ

  لیفان X50 قهوه ای اتوماتیک – سند تک برگ – کلیه سر....

  آگهی سبز

  44,500,000 تومان

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،خاکستری ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1734 (میرزایی)

  15,150,000 پیش
  1,590,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  25,150,000 پیش
  1,129,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1734 (میرزایی)

  15,150,000 پیش
  1,590,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، مطهری بعد از سهروردی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1734 (میرزایی)

  15,150,000 پیش
  1,590,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، رسالت ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1751 (مرادی)

  25,150,000 پیش
  1,129,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، 17شهریور ،مشکی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1762

  15,150,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • لیفان, X50 اتوماتیک, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، اتوبان فتح، بعد از پل شیر پاستوریزه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی کرمان موتور کد 1715

  15,150,000 پیش
  1,529,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ