2 خودرو

خرید خودرو بنز C180

 • بنز, C180, 2005 بنز, C180, 2005

  کارکرد 198,000

  2005

  تهران، یافت آباد ،سفید ، دو لکه رنگ

  بیمه تا96/10 ازاول تخفیف بیمه بدون تصادف بدون خ....

  آگهی سبز

  95,000,000 تومان

 • بنز, C180, 2005 بنز, C180, 2005

  کارکرد 135,000

  2005

  اصفهان، شيخ بهايي ،سفید ، بدون رنگ

  قیمت 97 میلیون

  آگهی سبز

  97,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد