3 خودرو

خرید خودرو بنز CLK200 کوپه

 • بنز, CLK200 کوپه, 2005 بنز, CLK200 کوپه, 2005

  کارکرد 118,000

  2005

  تهران، فرمانيه ،بژ ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  127,000,000 تومان

 • بنز, CLK200 کوپه, 2006 بنز, CLK200 کوپه, 2006

  کارکرد 130,000

  2006

  تهران، توانير ،سفید ، بدون رنگ

  بدون رنگ بدون فالت و ارور / مموری دو طرف / فرمان ب....

  120,000,000 تومان

 • بنز, CLK200 کوپه, 2005 بنز, CLK200 کوپه, 2005

  کارکرد 185,000

  2005

  تهران، ،نقره ای ، دو لکه رنگ

  130,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد