2 خودرو

خرید خودرو بنز E200 (مونتاژ)

 • بنز, E200 (مونتاژ), 1386 بنز, E200 (مونتاژ), 1386

  کارکرد 114,000

  1386

  البرز، عظیمیه ،بژ ، بدون رنگ

  فنی سالم.بدون رنگ.پرده عقب.جالیوانی.کروز کنترل.یک ....

  آگهی سبز

  145,000,000 تومان

 • بنز, E200 (مونتاژ), 1388 بنز, E200 (مونتاژ), 1388

  کارکرد 208,000

  1388

  تهران، ،بژ ، یک درب رنگ

  درب عقب سمت راننده ..فنی سالم .. سی دی چنجر . پرده....

  آگهی سبز

  130,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد