70 خودرو

خرید خودرو ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  حواله

  1396

  تهران، پیروزی ،سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی367وانیک زُهرابی شرق تهران***(شعبه پیروزی)....

  آگهی سبز نمایندگی مدیران 367 کد (شعبه پیروزی)

  66,990,000 تومان

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سعادت آباد ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی مدیران کد 342 (شعبه سعادت آباد)

  23,415,000 پیش
  1,795,833 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، فلکه چهارم تهرانپارس ،نارنجی ، بدون رنگ

  آگهی سبز خسروانی شرق

  33,450,000 پیش
  1,814,766 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  حواله

  1396

  تهران، پیروزی ،سفید ، بدون رنگ

  نمایندگی367وانیک زُهرابی شرق تهران***(شعبه پیروزی)....

  آگهی سبز نمایندگی مدیران 367 کد (شعبه پیروزی)

  66,990,000 تومان

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی مدیران خودرو کد 353 (پونک)

  16,725,000 پیش
  1,795,833 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، بلوار استاد معین ،قرمز ، بدون رنگ

  آگهی سبز شهر اتومبيل خسروانی (شعبه ٢)

  33,000,000 پیش
  1,700,000 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،قرمز ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی مدیران خودرو کد 353 (پونک)

  23,415,000 پیش
  1,795,833 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، فرجام شرقی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی مدیران خودرو کد 409

  23,415,000 پیش
  1,795,833 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، فلکه چهارم تهرانپارس ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز خسروانی شرق

  33,450,000 پیش
  1,814,766 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سپاه جنوبی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی مدیران خودرو کد350 (پل چوبی)

  23,415,000 پیش
  1,802,666 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، بلوار استاد معین ،قرمز ، بدون رنگ

  آگهی سبز شهر اتومبيل خسروانی (شعبه ٢)

  33,000,000 پیش
  1,700,000 ماهانه

 • ام وی ام, X22 اتوماتیک اسپرت, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، فلکه چهارم تهرانپارس ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز خسروانی شرق

  33,450,000 پیش
  1,814,766 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ