5 خودرو

خرید خودرو پژو پارس XUM) ELX)

 • پژو, پارس XUM) ELX), 1393 پژو, پارس XUM) ELX), 1393

  کارکرد 65,000

  1393

  فارس، بلوار پاسارگاد ،سفید ، بدون رنگ

  مدل اسفند 93، بدون ضربه و بدون رنگ، کاملا سالم، ری....

  آگهی سبز

  34,700,000 تومان

 • پژو, پارس XUM) ELX), 1395 پژو, پارس XUM) ELX), 1395

  کارکرد 6,000

  1395

  تهران، ،سفید ، چند لکه رنگ

  پیرو کارشناسی انجام شده ماشین از لحاظ فنی در سلامت....

  آگهی سبز

  34,500,000 تومان

 • پژو, پارس XUM) ELX), 1395 پژو, پارس XUM) ELX), 1395

  کارکرد 6,000

  1395

  تهران، صادقیه ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  پژو پارس ELX نوک مدادی داخل کرم بدنه و فنی بسیار س....

  آگهی سبز

  40,500,000 تومان

 • پژو, پارس XUM) ELX), 1395 پژو, پارس XUM) ELX), 1395

  کارکرد 6,000

  1395

  تهران، صادقیه ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  پژو پارس ELX مدل 1395 بدنه و فنی بسیار سالم در حد ....

  آگهی سبز

  40,500,000 تومان

 • پژو, پارس XUM) ELX), 1395 پژو, پارس XUM) ELX), 1395

  کارکرد 10,000

  1395

  تهران، شیخ بهایی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  40,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد