11 خودرو

خرید خودرو وانت کارا (تک کابین)

 • وانت, کارا (تک کابین), 1395

  کارکرد 58,000

  1395

  تهران، خ اطلس شرقی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  22,000,000 تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، اشرفی اصفهانی ،سفید ، بدون رنگ

  کارا تک کابین 2000 _دارای دو کیسه ی هوا (سرنشین و ....

  آگهی سبز اتو سلیمانی

  34,480,000 تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آيت الله كاشانى ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,024,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,000,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آیت الله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,024,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396
  1396

  تهران، تجریش ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,024,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396
  1396

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,024,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396
  1396

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  34,400,000 تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آیت الله کاشانی ،نقرآبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,024,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آیت الله کاشانی ،نقرآبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  17,000,000 پیش
  1,105,333 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، پونک ،سفید ، بدون رنگ

  15,550,000 پیش
  1,023,334 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد