10 خودرو

خرید خودرو وانت کارا (تک کابین)

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، اشرفی اصفهانی ،سفید ، بدون رنگ

  کارا تک کابین 2000 _دارای دو کیسه ی هوا (سرنشین و ....

  آگهی سبز اتو سلیمانی

  34,400,000تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ایت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  34,000,000تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396
  1396

  تهران، پیروزی ،سفید ، بدون رنگ

  15500000 تومان پیش پرداخت مابقی 8 فقره چک 3ماهه بم....

  آگهی سبز

  34,430,000تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,000,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ،نقرآبی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  15,500,000 پیش
  1,000,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1394 وانت, کارا (تک کابین), 1394

  کارکرد 43,000

  1394

  تهران، جنت آباد ،نقره ای ، بدون رنگ

  فنی سالم،باربند و کفی مبله

  23,700,000تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1394 وانت, کارا (تک کابین), 1394

  کارکرد صفر

  1394

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  وانت مزدا کارا 2000 مدل برج 9 سال 94 _ بیمه ثالث و....

  تماس بگيريد

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  البرز، مهرشهر ،سفید ، بدون رنگ

  آماده تحویل،سند دست اول به نام خریدار،لطفا در صورت....

  34,430,000تومان

 • وانت, کارا (تک کابین), 1396 وانت, کارا (تک کابین), 1396

  کارکرد صفر

  1396

  البرز، مهرشهر ،سفید ، بدون رنگ

  15,500,000 پیش
  1,000,000 ماهانه

 • وانت, کارا (تک کابین), 1394 وانت, کارا (تک کابین), 1394

  کارکرد 80,000

  1394

  خراسان رضوی، قاسم آباد ،نقرآبی ، بدون رنگ

  مزدا کارا ، اتاق یک میلیون و هشتصد هزار تومان گذاش....

  21,500,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد