6 خودرو

خرید خودرو پراید 111SL

 • پراید, 111SL, 1389 پراید, 111SL, 1389

  کارکرد 200,000

  1389

  تهران، هروی ،سفید ، گلگیر تعویض

  فنی سالم ، بیمه فول ، معاینه فنی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,400,000 تومان

 • پراید, 111SL, 1389 پراید, 111SL, 1389

  کارکرد 150,000

  1389

  اصفهان، اپادانا ،نوک مدادی ، یک لکه رنگ

  تک برگ سند بیمه شش ماه ضبط وباند دزدگیر

  14,000,000 تومان

 • پراید, 111SL, 1389 پراید, 111SL, 1389

  کارکرد 160,000

  1389

  تهران، تهرانپارس ،سفید ، کاپوت رنگ

  قیمت آپدیت شد/ هیدرولیک نیست / گلگلیر و کاپوت تع....

  13,300,000 تومان

 • پراید, 111SL, 1389 پراید, 111SL, 1389

  کارکرد 800,000

  1389

  مازندران، ،سفید ، درب تعویض

  12,000,000 تومان

 • پراید, 111SL, 1389 پراید, 111SL, 1389

  کارکرد 200,000

  1389

  تهران، میدان خراسان ،سفید ، بدون رنگ

  فنی سالم تمام سرویس ها انجام شده بیمه 10ماه تخفیف ....

  14,200,000 تومان

 • پراید, 111SL, 1389 پراید, 111SL, 1389

  کارکرد 55,000

  1389

  تهران، ،سفید ، بدون رنگ

  سند تک برگ یک سال بیمه بدون رنگ چهار حلقه لاستی....

  15,300,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد