73 خودرو

خرید خودرو پراید کارتکس

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  کارتکس / سند از کمپانی به نام / اماده تحویل

  آگهی سبز برندکار(اتوپرشیا)

  تماس بگيريد

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، پل چوبی ،سفید ، بدون رنگ

  کارتکس / سند از کمپانی به نام / اماده تحویل

  آگهی سبز برندکار(اتوپرشیا)

  21,400,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،آبی ، بدون رنگ

  تحویل فوری درب نمایندگی سایپا- سند دست اول به نام ....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  22,300,000تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  10,600,000 پیش
  630,950 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فوری درب نمایندگی سایپا - ا09127278530

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  22,100,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فوری فوری- سند دست اول از شرکت سایپابه نام خ....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  22,100,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، شریعتی نرسیده به میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا و پارس خودرو کد 1151

  13,100,000 پیش
  531,500 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فوری درب نمایندگی به همراه بیمه بدنه و سرویس....

  آگهی سبز

  22,100,000تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  به همراه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه و سرویس ادواری....

  آگهی سبز

  21,300,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فوری درب نمایندگی به همراه بیمه بدنه و سرویس....

  آگهی سبز

  22,100,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  تهران، خواجه نصیر ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,200,000 پیش
  617,333 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، میدان سپاه ،سفید ، بدون رنگ

  به همراه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه و سرویس ادواری....

  آگهی سبز

  21,300,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ