3 خودرو

خرید خودرو پراید اردبیل

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396
  1396

  اردبیل، ،سفید ، بدون رنگ

  سند کارتکس مستقیم بنام خریدار تحویل خودرو امروز در....

  21,200,000تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396
  1396

  اردبیل، ،سفید ، بدون رنگ

  سند مستقیم بنام خریدار تحویل خودرو امروز

  21,600,000تومان

 • پراید, 131SE, 1394 پراید, 131SE, 1394

  کارکرد 5,800

  1394

  اردبیل، شهرک سبلان ،سفید ، بدون رنگ

  دوگانه کارخانه.کم کار و بدون رنگ.بیمه نو .دارای بی....

  19,200,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد