2 خودرو

خرید خودرو پراید در بوشهر

 • پراید, 151SL, 1396 پراید, 151SL, 1396

  1396

  بوشهر، ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  8,700,000 پیش
  450,000 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1394 پراید, 111SE, 1394

  کارکرد 22,000

  1394

  بوشهر، ،سفید ، بدون رنگ

  بیمه ٢ ماه. قیمت مقطوع

  آگهی سبز

  19,000,000 تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد