10 خودرو

خرید خودرو پراید کرمان

 • پراید, 111SX, 1391 پراید, 111SX, 1391

  کارکرد 134,000

  1391

  کرمان، ،سفید ، بدون رنگ

  لطفاابتداتوضیحات رامطالعه بفرمایید سپس تماس بگیرید....

  16,700,000تومان

 • پراید, 111SE, 1392 پراید, 111SE, 1392

  کارکرد 61,000

  1392

  کرمان، ،نوک مدادی ، یک لکه رنگ

  17,000,000تومان

 • پراید, صندوق دار, 1388 پراید, صندوق دار, 1388

  کارکرد 270,000

  1388

  کرمان، ،سفید ، کاپوت تعویض

  سفید دوگانه کارخونه,خیلی تمیز و خانگی, بیمه تا فرو....

  11,800,000تومان

 • پراید, 111EX, 1392 پراید, 111EX, 1392

  کارکرد 59,000

  1392

  کرمان، ،سفید ، بدون رنگ

  پراید111 رنگ سفید بدون ضربه ورنگ با90 درصدلاستیک و....

  17,300,000تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  کارکرد 18,000

  1395

  کرمان، شهیدمصطفی خمینی ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  بدون رنگ. خانگی. بیمه تا اخر سال. رینگ .لاستیک ....

  20,300,000تومان

 • پراید, 111SE, 1394 پراید, 111SE, 1394

  کارکرد 21,000

  1394

  کرمان، کشاورز ،سفید ، بدون رنگ

  با سلام خودرو تحویل 20/11/94 هستش .بیمه تا برج 11 ....

  20,000,000تومان

 • پراید, 111EX, 1392 پراید, 111EX, 1392

  کارکرد 90,000

  1392

  کرمان، ،سفید ، بدون رنگ

  سرشاسی ضربه خورده سمت راننده.درست سمت شاگرد ضربه ج....

  16,000,000تومان

 • پراید, 131EX, 1392 پراید, 131EX, 1392

  کارکرد 81,000

  1392

  کرمان، ،خاکستری ، بدون رنگ

  بیمه۶ماه.کارکرد واقعی.

  16,300,000تومان

 • پراید, 111SE, 1395 پراید, 111SE, 1395

  کارکرد 7,000

  1395

  کرمان، ،سفید ، بدون رنگ

  20,700,000تومان

 • پراید, 131TL, 1392 پراید, 131TL, 1392

  کارکرد 36,000

  1392

  کرمان، ،سفید ، بدون رنگ

  روکش گرند..دزدگیر..ضبط فلش خور..ماشین سالم..به دلی....

  15,900,000تومان

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد ⸮آیا خودرو مورد نظر پیدا نشد