1,410 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 131SX, 1396
  1396

  تهران، پیروزی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,900,000 پیش
  633,333 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  تحویل فـوری 1 سال بیمه بدنه رایگان 1 سال شخص ....

  آگهی سبز

  21,150,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شریعتی نبش سمیه ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  امکان رویت خودرو درنمایندگی مجاز یک سال بیمه بدنه....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا 1042

  21,600,000 تومان

 • پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  8,400,000 پیش
  675,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شریعتی نبش سمیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا 1042

  12,000,000 پیش
  841,333 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  13,600,000 پیش
  500,000 ماهانه

 • پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  8,400,000 پیش
  1,206,666 ماهانه

 • پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ایت اله کاشانی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  8,400,000 پیش
  1,012,500 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، شهر زیبا ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,200,000 پیش
  616,666 ماهانه

 • پراید, صندوق دار, 1384
  1384

  اصفهان، امام خمینی ،یشمی ، بدون رنگ

  کم کار تمیز اتو شهرام ٠٩١٣١١٨٤٩٤١ ٠٩١٣١١٨٤٩٤٢ ....

  آگهی سبز اتو شهرام

  تماس بگيريد

 • پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  ***نمایندگی مجاز سایپا کد 1047 ***تحویل فوری ***بل....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  21,200,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، چیتگر شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,000,000 پیش
  631,000 ماهانه