1,377 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سهروردی شمالی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,500,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  پارسا خودرو صفر کیلومتر . سند دست اول به نام مشتر....

  آگهی سبز شرکت پارسا خودرو

  21,350,000 تومان

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,900,000 پیش
  750,000 ماهانه

 • پراید, 132SE, 1396 پراید, 132SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,200,000 پیش
  610,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,100,000 پیش
  945,000 ماهانه

 • پراید, 111EX, 1392 پراید, 111EX, 1392

  کارکرد 31,000

  1392

  تهران، ،نوک مدادی ، بدون رنگ

  بدون رنگ/بدون خط و خش/بیمه تا برج 9 سال اینده/بسیا....

  آگهی سبز

  16,900,000 تومان

 • پراید, 111SE, 1396 پراید, 111SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  10,500,000 پیش
  637,833 ماهانه

 • پراید, 131SX, 1392 پراید, 131SX, 1392

  کارکرد 118,000

  1392

  تهران، تهرانپارس ،نوک مدادی ، صافکاری بدون رنگ

  آگهی سبز

  17,000,000 تومان

 • پراید, 132SE, 1396 پراید, 132SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  اصفهان، سه راه ملک شهر ،سفید ، بدون رنگ

  """""تحویل 30 روزه با مدل 96 به همراه یکسال بیمه ب....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 166 (عصارزادگان)

  20,496,000 تومان

 • پراید, 151SE, 1396 پراید, 151SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  7,100,000 پیش
  1,083,333 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  630,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396 پراید, 131SE, 1396

  1396

  تهران، جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  630,000 ماهانه