1,399 خودرو

خرید خودرو پراید

 • پراید, 131EX, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  10,000,000 پیش
  500,000 ماهانه

 • پراید, 131EX, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  10,000,000 پیش
  630,000 ماهانه

 • پراید, 131EX, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  15,000,000 پیش
  1,166,666 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,700,000 پیش
  630,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، عباس آباد ،سفید ، بدون رنگ

  نقدی تحویل ده روزه از درب نمایندگی سایپا کد 211

  آگهی سبز شرکت بازرگانی توسعه تجارت کارن

  تماس بگيريد

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید صدفی ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  14,300,000 پیش
  1,166,666 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  9,300,000 پیش
  617,500 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  11,500,000 پیش
  889,500 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396
  1396

  تهران، صادقيه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  9,500,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, 131SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،نقره ای ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  10,300,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, 132SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  9,500,000 پیش
  631,000 ماهانه

 • پراید, 132SE, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، سه راه آذری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 1047

  14,500,000 پیش
  777,666 ماهانه